Amazon wildlife. Squirrel monkeys on the Rio Negro.

Amazon wildlife. Squirrel monkeys on the Rio Negro.